managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Club van Parijs viert vijftigste verjaardag

Posted by managing21 on juni 14th, 2006

De Club van Parijs, die de rijkste landen van de wereld verzamelt, viert vandaag zijn vijftigste verjaardag. De organisatie staat echter onder steeds grotere druk. Er gaan immers steeds meer stemmen op om de schuldenlast van arme landen te schrappen, terwijl steeds meer debiteuren hun schulden vervroegd aflossen.

De Club van Parijs werd in 1956 opgericht door negentien landen die crediteur waren van Argentinië. Sindsdien hebben zij ongeveer 400 akkoorden afgesloten voor een totaalbedrag van ruim 500 miljard dollar. “Maar de organisatie wordt nu geconfronteerd met een groeiende macht van nieuwe landen en een trend om de schulden van de armste landen te schrappen,” stelt het persbureau AFP.

In plaats van aan te kloppen bij de Club van Parijs, vragen steeds meer landen leningen aan nieuwe economische grootmachten, zoals Brazilië en China. Bovendien betaalt een aantal landen, zoals Algerije en Rusland, zijn schulden aan de Club van Parijs vervroegt terug. Daardoor derven de crediteurlanden inkomsten uit intresten.

Die evolutie doet volgens Jerome Sgard, onderzoeker aan het Center for Prospective Studies and International Information (CEPII), vragen rijzen over het verdere nut van de Club van Parijs. Maar Xavier Musca, huidig voorzitter van de Club van Parijs, stelt dat de organisatie nog altijd een belangrijke rol te spelen heeft in het garanderen van transparantie en eerlijke leningpraktijken.

De Club van Parijs werkt samen met de World Bank en het International Monetary Fund. De drie organisaties zijn al onder vuur komen te liggen. “Critici stellen dat ze een te grote macht hebben en dat hun beslissingen te politiek zijn gestuurd,” aldus het persbureau. “Zo werd tachtig procent van de Iraakse schulden geschrapt, terwijl de schuld van Aziatische landen die door de tsunami werden getroffen, alleen maar herschikt.”

De Club van Parijs bestaat uit Australië, België, Canada, Denemarken, Spanje, Finland, Ierland, Italië, Noorwegen, Groot-Brittannië, Rusland, Zweden, Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Nederland, Japan en de Verenigde Staten.