managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Google-generatie vindt plagiëren niet verkeerd

Posted by managing21 on juni 19th, 2006

Studenten van de Google-generatie begrijpen niet wat plagiaat is. Dat stelt de Britse professor Sally Brown. De internet-generatie ziet volgens haar niets verkeerd in het kopiëren van het werk van iemand anders. Brown is van mening dat de universiteiten dan ook dringend maatregelen moeten nemen om het kopiëren te bemoeilijken en te bestraffen.

Sally Brown, verbonden aan de Leeds Metropolitan University, stelt dat vele studenten de wetgeving op de auteursrechten niet begrijpen. “Anderen begrijpen ze wel degelijk, maar doen er verder niets mee,” voegt ze daar aan toe. “Sommigen hebben een slechte academische praktijk en houden geen bronnen bij waar ze hun materiaal vandaan halen.”

Volgens Brown is plagiaat in de universiteitswereld wijd verspreid. Ze stelt dat de instellingen plagiaat moeten proberen te ontdekken en straffen. “Men moet bekend maken welke straffen er op kopiëren bestaat en de studenten moeten degelijk opgevoed worden om die praktijken achterwege te laten.”

Een ideaal middel om plagiaat te vermijden, is volgens haar het geven van opdrachten die persoonlijke kennis vereisen of het opstellen van een dagboek waarin de vooruitgang van het werk moet worden genoteerd. “Maar ook moet men de cultuur veranderen waarin studenten werken,” aldus Sally Brown.

Er wordt steeds meer software ingezet om plagiaat te ontdekken, maar professor Brown meent dat dit geen garanties biedt. “De goede kopieerders laten zich niet vangen,” waarschuwt ze.