managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Oliebehoefte stijgt met veertig procent

Posted by managing21 on juni 21st, 2006

De volgende kwarteeuw zal de behoefte aan olie wereldwijd met bijna veertig procent groeien. Dat blijkt uit een rapport van het Amerikaanse ministerie van energie. Gesteld wordt daarbij dat vooral de transportsector en Azië in belangrijke mate bijdragen aan deze stijging.

Het Amerikaanse ministerie van energie berekende dat er over een kwarteeuw wereldwijd behoefte zal zijn 118 miljoen vaten per jaar. Op dit ogenblik bedraagt de omzet 86 miljoen vaten. Vooral de transportsector is in belangrijke mate verantwoordelijk voor die groei, omdat daar weinig alternatieve brandstoffen kunnen gebruikt worden. Ook de economische groei van Azië zal volgens het rapport meer olie opeisen.

Het rapport stelt wel dat de grotere vraag ook de prijs zou kunnen opdrijven, waardoor de groei afgeremd zou kunnen worden en er intensiever gezocht wordt naar alternatieve energiebronnen. Ondanks die groei zal het aandeel van olie in de totale energievoorziening verkleinen. Er wordt vooral een productiegroei verwacht in West-Afrika en de Kaspische Zee, terwijl het aandeel van de OPEC-landen zou inkrimpen.