managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Wereld nadert onomkeerbaarheid

Posted by managing21 on juni 22nd, 2006

De wereld nadert de kaap van de singularity. Dat stellen een aantal futuristen. De volgende veertig jaar zal de snelheid van allerlei technologische ontwikkelingen leiden tot onomkeerbare veranderingen van de wereld. Dat gaat volgens futuristen hand in hand met drie overlappende revoluties in genetica, nanotechnologie en robotica.

“Deze singularity wordt veroorzaakt door het samengaan van de menselijke hersencapaciteit en technologische innovaties,” schrijft het magazine The Futurist. “Die combinatie creëert een wereld waarin er niet langer een onderscheid bestaat tussen de fysieke en virtuele werkelijkheid.”

Het magazine stelt dat het menselijk lichaam zal worden versterkt, zodat ziektes geen kans meer zullen krijgen. Bovendien zal nanotechnologie het mogelijk maken om nagenoeg elk product onmiddellijk te creëren, naargelang er behoefte aan bestaat. “Wanneer de revoluties in genetica, nanotechnologie en robotica elkaar overlappen, bereiken we het stadium van de singularity,” aldus The Futurist.

Het magazine stelt dat artificial intelligence al nagenoeg zover is gevorderd dat het de mens in het dagelijkse leven kan dienen. “In de loop van deze eeuw zal geavanceerde artificial intelligence krachtiger worden dan het menselijk brein,” voorspelt The Futurist nog.