managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Europese banken vervangen oudere werknemers

Posted by managing21 on juni 22nd, 2006

De wervingspolitiek van de meeste Europese banken is vooral gericht op het vervangen van oudere werknemers. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau Ethibel. Bovendien schieten de banken volgens Ethibel ook tekort op het gebied van gelijke kansenbeleid en stressbeheer van het personeel.

In Frankrijk en Groot-Brittannië stelde Ethibel een stijging vast van de personeelswerving, terwijl de banken in de rest van Europa daar volgens de onderzoekers weinig of niets voor voelen. “De sector – ook de banken die meer personeel hebben aangeworven – geeft de voorkeur aan het aanwerven van nieuwe krachten ten nadele van het oudere of minder gekwalificeerde personeel,” aldus de onderzoekers.

Ethibel zag daarop één grote uitzondering. Dat is ABN Amro in Amsterdam, dat volgens het rapport een vooruitstrevend beleid voert en intensief bezig is met de bijscholing van zijn oudere en minder gekwalificeerde medewerkers.

Maar ook op het vlak van gelijke kansenbeleid scoren de meeste banken volgens Ethibel niet bijzonder hoog. “Hoewel alle onderzochte banken over een genderbeleid beschikken, blijkt dat in de kaderfuncties slechts twintig procent van het personeel vrouwelijk is,” wordt er opgemerkt. “Anderzijds is er wel een stijging op te tekenen van het aantal vrouwen in managersfuncties.”

Bovendien doen banken volgens Ethibel weinig inspanningen om een stressbeheer uit te werken voor het personeel. “Sterker nog, banken nemen steeds meer hun toevlucht tot de uitbesteding van minder rendabele taken, ook al gaat dit ten koste van de werkomstandigheden,” aldus Ethibel.

Uitzonderingen daarop vormden ABN AMRO (Amsterdam), Commerzbank (Frankfurt), Föreningssparbanken (Stockholm) en ook Monte dei Parchi di Sienna (Sienna). Ook KBC (Brussel) krijgt hier een pluim van Ethibel.