managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Nieuwsoverzicht

Posted by managing21 on juli 1st, 2006

De autoconstructeurs Renault en Nissan denken aan een samenwerking met General Motors. Dat zegt de Amerikaanse miljardair Kirk Kerkorian, één van de grote aandeelhouders van het Amerikaanse autobedrijf. De Fransen en Japanners zouden eventueel zelfs geïnteresseerd zijn om een aandelenpakket van de Amerikaanse autoreus over te nemen. Renault en Nissan werken al langer samen en de Fransen hebben bijna 45 procent van het Japanse merk in handen. Kerkorian meldde aan GM-topman Rick Wagoner dat een samenwerkingsverband tussen de drie constructeurs de concurrentiepositie van alle partijen zou kunnen verbeteren en ook tot grote kostenbesparingen zou kunnen leiden.

De Chinese president Hu Jintao heeft een omstreden nieuwe treinverbinding naar Tibet ingehuldigd. De verbinding is volgens de president een grote aanwinst die de afgelegen regio welvaart zal brengen. “Dit project is niet alleen een meesterwerk van de Chinese spoorwegbouw, maar ook een wonder in de wereldwijde treingeschiedenis,” aldus nog de Hu Jintao. Het 1.142 kilometer lange traject is de hoogst gelegen treinverbinding ter wereld. Ze gaat over meer dan 5.000 meter hoge passen. Ruim 600 passagiers hadden tickets voor de eerste trein naar Lhasa. De reis van Golmud naar Lhasa duurt twaalf uur, van Peking zelfs 48 uur. Het Qinghai-Tibet-spoortracé gaat over 1.956 kilometer van de provinciehoofdstad Xining door het Kunlun en Tanggula-gebergte. Circa 960 kilometer van de treinverbing bevindt zich op meer dan 4.000 meter boven de zeespiegel. Het hoogste punt ligt op 5.072 meter, 255 meter hoger dan de Peruaanse Andestrein. Het station Tanggula op 5.068 meter is het hoogste treinstation van de wereld.

In een omzendbrief geeft Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois (N-VA) eenduidige regels voor telewerk bij de Vlaamse overheid. Door telewerk kunnen medewerkers van thuis uit of van op een buitendienst werken, via een internetconnectie met hun dienst in Brussel. Dit heeft talrijke voordelen, zoals minder woon-werkverkeer, minder stress en een gezinsvriendelijker evenwicht tussen werk- en privéleven. De bijbehorende grotere verantwoordelijkheid zou een positief effect hebben op de arbeidsmotivatie en een vermindering van het verzuim. Ook de organisatie zelf vaart er wel bij. Ze wordt immers aantrekkelijker voor sollicitanten, de productiviteit is groter, het verzuim is minder en er wordt bespaard op dure kantoorruimte. Nochtans doet vandaag amper zeven procent van het personeel van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap aan telewerk. Dat komt omdat telewerken vooralsnog enkel kan berusten op een informeel akkoord tussen werknemer en leidinggevende, met heel wat ongelijke situaties tot gevolg. Daarom werkte de minister uniforme en duidelijke regels en voorwaarden uit. Daarin staat dat telewerk nooit kan worden opgelegd, maar anderzijds ook niet in alle omstandigheden kan worden afgedwongen.

Mensen die achter het autostuur een telefoongesprek voeren, rijden net zo slecht en gevaarlijk als iemand met een stevige borrel achter de kiezen. Zelfs als ze een carkit of een headsetje gebruiken. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek. Wetenschappers van de Universiteit van Utah maakten in hun onderzoek gebruik van een rijsimulator. Veertig vrijwilligers namen viermaal plaats in de simulator: zonder bijzonderheden, niet-handsfree bellend, telefonerend met een handsfree-set en met het in de Verenigde Staten doorgaans strafbare alcoholpromilage van 0,08 procent in het bloed. De bestuurders die tijdens het rijden een telefoongesprek voerden, reden gemiddeld negen procent trager dan de normale groep. Ze waren bovendien later met remmen en wisselden vaker van snelheid. Mensen met een promilage van 0,08 procent reden nog langzamer, maar wel weer agressiever. De bellers veroorzaakten tijdens de proeven in de rijsimulator de meeste botsingen. “Indien de wetgevers het probleem van afgeleide bestuurders werkelijk willen aanpakken, dan moet het telefoneren tijdens het rijden helemaal verboden worden,” aldus onderzoeker Frank Drews. “Bellen tijdens het rijden is misschien wel gevaarlijker dan dronken achter het stuur zitten.”

Winkeldieven hebben een voorkeur voor reukwaren en toiletproducten. Dat blijkt uit een onderzoek van de vereniging Preventie en Veiligheid. Daarbij wordt gesteld dat vorig jaar uit supermarkten 59.485 goederen werden gestolen. De waarde van de buit wordt geraamd op ruim 650.000 euro. Naast reukwaren blijken ook droge voeding, drinkwaren en sigaretten gegeerd te zijn. De dieven zijn volgens het onderzoek vooral dertigers. In 20.333 gevallen werd volgens Preventie en Veiligheid een proces-verbaal opgesteld en in totaal werden 1.694 dieven bij de kraag gevat. Ongeveer 44 procent van de diefstallen werden gepleegd in de twee Brabantse provincies.

Alcohol en een gsm-toestel gaan niet goed samen. Onder invloed naar je ex of baas bellen, pizza’s bestellen of andere aankopen doen kunnen voor een grote kater zorgen. LG Electronics heeft een oplossing gevonden die deze problemen voorkomen kan. Het bedrijf heeft een toestel op de markt gebracht met een alcoholdetector. Wanneer de gebruiker meer dan 0,8 promille alcohol in zijn bloed heeft, treedt een zelfbeschermingsfunctie in werking. Een aantal vooraf geselecteerde nummers wordt automatisch geblokkeerd. In Zuid-Korea is de telefoon met 200.000 verkochte exemplaren een groot succes. Ook Siemens heeft ooit een telefoon met ademfunctie ontwikkeld. De technologie waarschuwde voor een slechte adem, maar detecteerde ook de ozon in de lucht en kon als rookmelder dienst doen.Ook mensen met ademhalingsaandoeningen, zoals astmapatiënten, konden een signaal krijgen als tijdens het spreken bleek dat hun uitgeademde lucht te veel koolmonoxide bevat – een teken dat er mogelijk een aanval aankomt. Siemens heeft zijn mobiele telefoontak echter van de hand gedaan en er is van het toestel verder geen werk meer gemaakt.

De globalisering is er niet in geslaagd de ongelijkheid tussen rijke en arme landen te beperken. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. Sinds 1980 – het begin van het Thatcherisme en Reaganomics – is de internationale ongelijkheid volgens het rapport fors toegenomen. Slechts een beperkt aantal ontwikkelingslanden is er in geslaagd de kloof met de rijke landen te verkleinen. Hoewel veel landen hun financiële systemen hebben geliberaliseerd en hun markten geopend, is de verhoopte egalisering er volgens het rapport niet gekomen. Gesteld wordt dat de ontwikkelingslanden hun economieën moeten diversifiëren. “Zij zijn nog te veel afhankelijk van grondstoffen, waardoor zij kwetsbaar zijn voor schommelingen van de wereldkoersen en beurscrises,” aldus het rapport. “De landen moeten het meer dynamische Aziatische model volgen, en zich richten op productie met toegevoegde waarde zoals hoogtechnologie en diensten.”

Belgische aandelen hebben het voorbije half jaar een goede return opgeleverd. Van de 131 Belgische aandelen op Euronext Brussel waren er 91 die hun aandeelhouders een positief rendement konden voorleggen. Gemiddeld was er een return van 8,3 procent. Op de Bel20 bleef die echter beperkt tot 6 procent. Epiq zorgde voor de grootste groei (83 procent), maar ook Agfa-Gevaert (25,3 procent) en Barco (16,3 procent) kenden een bijzonder positieve evolutie. In de telecomsector werden echter zwakke prestaties geleverd. Mobistar kende een achteruitgang met 4,7 procent, maar ook Belgacom kende een verlies met 1,7 procent.

Het verbeteren van het transport op kleine kanalen kan in Nederland en Vlaanderen jaarlijks ongeveer 185.000 vrachtwagens van de baan houden. Dat stelt het project Waterslag, een initiatief van een aantal Nederlandse en Vlaamse vervoerders. Ze stellen daarbij voor om te werken met duwbakken die aan binnenvaartschepen worden gekoppeld. Op die manier kan volgens hen de vrachtcapaciteit verdubbeld worden. Omdat op die manier zouden de vervoerstarieven naar beneden gehaald kunnen worden. Bovendien is voor dit systeem geen verbreding en verdieping van de kanalen nodig. De lagere tarieven zouden de scheepvaart volgens Waterslag weer interessant maken voor de vele bedrijven die langs kleine kanalen liggen. In totaal zou meer dan 2,5 miljoen ton vracht van de weg overgeheveld kunnen worden naar het water. In Vlaanderen zou de Waterslagcombinatie ingezet kunnen worden op de Dender tot Aalst, het kanaal Leuven-Dijle en de Kempense kanalen.

De rally Amsterdam-Peking komt in het gedrang. De organisatoren van de oldtimertocht hebben een tekort van 2,5 miljoen euro. Als dat geld niet snel wordt gevonden, moet het evenement geschrapt worden. De rally zou normaal moeten vertrekken op 15 juli. De deelnemers krijgen daarbij een traject van 17.500 kilometer voor de wielen. Honderd teams waren ingeschreven. Die moesten daarvoor 29.500 euro betalen, maar kregen daarnaast nog eens afrekeningen voor ongeveer 30.000 euro. Dertien teams hebben daardoor afgehaakt en eisten voor de rechter hun geld terug. Ze hebben het faillissement van de organisatie aangevraagd. Organisator Jan Vermeer bleek zichzelf een salaris van 250.000 euro per jaar te hebben uitgekeerd. Hij is inmiddels afgezet.