managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Nog voor 2010 olietekort

Posted by managing21 on juli 2nd, 2006

Er zou wel eens veel sneller een olietekort kunnen ontstaan dan algemeen wordt aangenomen. Dat is de mening van een aantal onderzoekers. Die stellen dat de snel groeiende vraag vanuit China, India en Brazilië nog voor 2010 problemen zou kunnen zorgen.

Er zijn volgens de betrokken wetenschappers nog wel voldoende olievoorraden, maar de productie kan niet volgen. De Amerikaanse investeringsbankier Matthew Simons stelt dat de olievelden in Saudi-Arabië in een bijzonder slechte staat verkeren en wellicht hun huidig productiepeil niet zullen kunnen behouden. Simons meent dat het land die waarheid echter probeert te verdoezelen.

Simons wijst erop dat er al vijftien jaar lang geen nieuwe grote olievoorraden werden gevonden. Samen met anderen verwacht hij ook niet dat er nog veel zal ontdekt worden. Bovendien zullen de teerzanden in Canada en Venezuela het tekort volgens hen niet kunnen opvangen. “Daarom zal transportbrandstof al het volgende decennium uit steenkool moeten worden gehaald,” vrezen ze.