managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Wikipedia ook voor blinden

Posted by managing21 on juni 12th, 2007

Wikipedia moet ervoor zorgen dat ook visueel gehandicapten toegang krijgen tot de online encyclopedie. Dat zegt Florence Devouard, voorzitter van de Wikimedia Foundation. Zij wil zoveel mogelijk mensen in de wereld toegang bieden tot de informatie van de verschillende wiki-projecten. Devouard voegde er aan toe dat Wikipedia ook in ontwikkelingslanden gepromoot moet worden.

In de derde wereld is Wikipedia volgens Florence Devouard nog niet echt bekend, zelfs niet bij mensen die toegang hebben tot een computer. “Behalve dat zij toegang zouden moeten hebben tot onze informatie, is het nog belangrijker dat zij ook hun kennis met ons kunnen delen,” aldus de Wikimedia-voorzitster. Het aantal artikelen op encyclopedie Wikipedia verdubbelt ongeveer elke negen tot twaalf maanden. Het zijn er nu rond de zeven miljoen.

Wikimedia heeft nu tien vaste medewerkers in dienst. Het voorbije jaar zijn er acht nieuwe werknemers aangeworven. Wikimedia hield zich tot voor kort hoofdzakelijk bezig met het inzamelen van donaties voor de stichting. “De jongste tijd wordt het steeds belangrijker voor ons als bestuurders om beleid uit te stippelen voor de toekomst om greep te kunnen houden op de organisatie,” aldus Devouard.

Daarbij staat onder meer kwaliteitsverbetering centraal. Volgens Devouard zijn de vrijwilligers ook meer aandacht gaan besteden aan de juistheid van informatie die ze brengen. Eveneens heeft Wikimedia beslist dat bedrijven informatie over zichzelf niet mogen bijschaven.