managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Energieverbruik met 2,4 procent omhoog

Posted by managing21 on juni 12th, 2007

Het wereldwijde energieverbruik is het voorbije jaar met 2,4 procent gestegen. Dat blijkt uit het jaarlijkse energierapport van olieproducent British Petroleum. Er is echter een vertraging van de groei aan de gang, want het jaar voordien bedroeg de stijging van het energieverbruik 3,2 procent. Het Chinese energieverbruik ging echter nog met 8,4 procent. In Zweden daalde het energieverbruik met 6,9 procent.

De wereldwijde stijging van het energieverbruik lag het voorbije jaar volgens British Petroleum juist boven het gemiddelde van het voorbije decennium. Elke energiebron werd geconfronteerd met een vertraging van de groei, op uitzondering van nucleaire energie. In Azië werd een groei van 4,9 procent opgetekend, terwijl in Noord-Amerika een daling met 0,5 werd gerealiseerd.

De Verenigde Staten konden daarbij hun energieverbruik met 1 % beperken, maar dat werd gedeeltelijk teniet gedaan door een groei van 1,7 procent in Canada en 4 procent in Mexico. In Europa en Eurasia werd een groei van 1,5 procent genoteerd. In de Europese Unie was Denemarken met een groei van 12,7 procent de snelste stijger, gevolgd door Portugal (8,2 procent). Met een daling van 6,9 procent bespaarde Zweden het meeste energie, gevolgd door Slovakije (4,8 procent).

China verbruikt op dit ogenblik meer dan 15 procent van de wereldwijde energieproductie.