managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Geen verband tussen frisdrank en obesitas

Posted by managing21 on september 14th, 2007

De consumptie van frisdranken is niet rechtstreeks verantwoordelijk voor de groeiende problematiek van obesitas. Dat blijkt uit een rapport van de Britse voedingsconsulent SiG-Nurture. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat kinderen met een hogere body mass index ongeveer driehonderd calorieën per dag consumeerden dan kinderen met een lagere body mass index. Maar van die extra calorieën was slechts vijf procent – veertien calorieën – volgens de onderzoekers toe te schrijven aan het verbruik van frisdranken.

De onderzoekers stellen dan ook dat kinderen met overgewicht niet meer frisdranken verbruiken dan kinderen zonder gewichtsproblemen. “Alleen bij een uitzonderlijk hoge consumptie van frisdranken kan er een verband gelegd worden met obesitas,” voeren de onderzoekers aan. “Overmatig eten en een gebrek aan fysieke activiteit dragen vermoedelijk veel meer bij tot overgewicht.” Kinderen met een lagere body mass index bleken volgens SiG-Nurture zelfs meer suikers in te nemen dan zwaardere kinderen.

“Deze resultaten kunnen wellicht een gedeelte van de druk op de frisdrankenproducenten wegnemen,” aldus het magazine Beverage Daily. “Samen met de voedingsindustrie ligt de frisdrankenindustrie immers zwaar onder vuur van politici en organisaties, die deze sectoren verwijten bij te dragen tot het groeiende obesitas-probleem bij kinderen.” Het onderzoek werd uitgevoerd bij kinderen tussen zeven en achttien jaar. Daarbij werd gekeken naar het dieet en de levensstijl van de deelnemers aan het onderzoek.