managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Nieuwsoverzicht

Posted by managing21 on augustus 26th, 2006

De Verenigde Staten gaan nauwere handelsbetrekkingen aan met de landen in Zuidoost-Azië. De overeenkomst laat tevens gemakkelijker wederzijdse investeringen toe. De overeenkomst moet laten eliden tot een echt handelsverdrag. Op dit ogenblik is de handel tussen beide groepen 150 miljard dollar per jaar waard. Tot de Aziatische groep behoren Maleisië, Indonesië, Cambodja, Laos, Singapore, de Filipijnen, Brunei, Thailand, Vietnam en Birma. Voor de Verenigde Staten is de overeenkomst niet alleen economisch, maar ook van politiek belang omdat Zuidoost-Azië in toenemende mate opschuift naar China, dat geen lid is van de organisatie. De Amerikaanse handelsgezant Susan Schwab zei na de ondertekening van het pact dat Zuidoost-Azië hoge prioriteit heeft voor de Verenigde Staten. Ze wilde niet verder toelichten wanneer de onderhandelingen over een handelsverdrag zullen beginnen. Wellicht zal dat niet voor 2010 zijn. Schwab zei verder dat het pact niets verandert aan het Amerikaanse handelsembargo tegen Birma. 

De Amerikaanse fabrikant van mobiele telefoons Motorola houdt bij zijn productie te weinig rekening met het milieu. Hetzelfde geldt voor computerfabrikant Lenovo uit China. Beide concerns spannen zich onvoldoende in om producten terug te nemen en te recyclen. Dat is de conclusie van een Greenpeace-rapport. De milieuorganisatie is wel te spreken over de prestaties van Nokia en Dell. De twee fabrikanten worden door Greenpeace geprezen voor hun inzet om schadelijke stoffen uit hun computers en mobiele telefoons te houden. Nokia loopt volgens Greenpeace voorop bij het uitbannen van schadelijke stoffen. Sinds 2005 gebruikt het Finse concern geen pvc meer bij de productie van zijn mobiele telefoons. Vanaf volgend jaar zullen nieuwe onderdelen ook geen broomhoudende vlamvertragers meer bevatten. Computerfabrikant Dell doet ook redelijk zijn best om pvc en schadelijke vlamvertragers uit zijn producten te weren.

Vliegmaatschappij Ryanair wil van de Britse regering een schadevergoeding van 4,9 miljoen euro. De Ierse onderneming beweert dit bedrag te zijn kwijtgeraakt aan de verscherpte veiligheidsmaatregelen die begin augustus zijn getroffen nadat de autoriteiten zeiden een grootschalige terreuraanslag te hebben verijdeld. Ryanair had de regering van Groot-Brittannië eerder al gevraagd de situatie op de luchthavens weer te normaliseren. Als de eis wordt ingewilligd, zal de vliegmaatschappij het geld aan charitatieve doelen geven. De Britse regering zei de beperkingen pas op te heffen nadat de dreiging significant is verminderd. Ryanair heeft bijzonder zwaar te leiden onder de beperkende maatregelen. Europa’s grootste prijsvechter onder de luchtvaartmaatschappijen geeft de voorkeur aan handbagage. Die maakt snel overstappen mogelijk, één van de middelen waarmee Ryanair zijn tarieven laag houdt.

In Noorwegen is voor het eerst een tankstation geopend waar waterstof kan worden afgenomen. Het project HyNor is een samenwerking tussen het Noorse bedrijfsleven en de Noorse regering en moet in 2009 leiden tot waterstofsnelweg tussen Oslo en de West-Noorse havenstad Stavanger. Tegen die tijd moeten langs de 580 kilometer lange route genoeg waterstofstations staan. Op deze manier zou een snelweg zonder luchtvervuiling ontstaan. Voertuigen die rijden op waterstof stoten alleen water en hitte uit, en geen stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Het probleem is echter wel dat deze voertuigen nog erg duur zijn en een beperkte actieradius hebben, waardoor ze vaak moeten tanken. Het is de bedoeling het waterstofnetwerk uiteindelijk uit te breiden tot in andere Scandinavische landen.

De Amerikaanse autogroep Ford zou onderhandelingen voeren met een investeringsgroep rond de vroegere topman Jacques Nasser over de verkoop van de luxemerken Jaguar en Land Rover. Nasser was tot vijf jaar geleden aan de slag bij Ford. Nu is hij bij de Amerikaanse investeringsmaatschappij One Equity Partners LLC van JP Morgan Chase verantwoordelijk voor fusies en overnames. In zijn periode werden bij Forde de merken Jaguar, Land Rover, Aston Martin en Volvo ondergebracht in de zogenaamde Premier Auto Group. De merken zouden eenderde van de Ford-winsten moeten vertegenwoordigen, maar zijn in de praktijk verlieslatend. Ford zelf kon tijdens de voorbije twee jaar slechts één kwartaal winst maken op zijn thuismarkt. De Amerikaanse constructeur werkt aan een uitgebreid herstructureringsplan. Volvol zou niet inbegrepen zijn in de onderhandelingen met Nasser. Ford geeft geen commentaar op de berichten rond de gesprekken.

De Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad heeft een nieuw deel van de zwaarwaterreactor in Arak geopend. De reactor moet in 2009 helemaal klaar zijn. De internationale gemeenschap vreest dat Iran in de reactor probeert kernbommen te maken. In een zwaarwaterreactor wordt immers onder meer plutonium gemaakt. Dat kan worden gebruikt om kernkoppen te produceren. De opening komt vijf dagen voor de verstrijking van een ultimatum van een Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Die eisen dat Iran de opwerking van uranium voor het eind van de maand staakt. Iran zegt laagverrijkt uranium nodig te hebben om kernenergie te kunnen opwekken. Met hoogverrijkt uranium kan een kernbom worden gemaakt. De Verenigde Staten willen dat de Veiligheidsraad na 31 augustus sancties instelt tegen de islamitische staat, omdat die blijft weigeren mee te werken, maar onder meer Rusland en China verzetten zich nog altijd tegen dergelijke maatregelen.

Venetië dreigt in de volgende dertig jaar een stad te worden die uitsluitend nog wordt bevolkt door dagjesmensen en toeristen. Het Venetiaanse bureau voor volkshuisvesting waarschuwt ervoor dat de ontvolking van de Italiaanse stad onomkeerbaar dreigt te worden. “Venetië zal dan nooit meer een normale stad worden, maar alleen nog een toeristenbestemming die uiteindelijk zijn charme verliest, ook voor de toeristen,” aldus het bureau. De bevolking van Venetië is vrijwel gehalveerd sinds 1966, toen de stad werd getroffen door een grote overstroming. Telde Venetië toen nog 121.000 inwoners, nu zijn dat er nog 62.000. Volgens de voorspellingen is de stad vrijwel leeg in 2046 als de ontvolking in hetzelfde tempo doorgaat. Helemaal leeg zal Venetië vooralsnog niet zijn. De leegkomende huizen worden door Italianen en buitenlanders grif gekocht als tweede woning. Bovendien bezoeken dagelijks 50.000 mensen de stad.

Pluto is niet langer de kleinste planeet van ons zonnestelsel. Wetenschappers van de Internationale Astronomische Unie (IAU) degradeerden Pluto tot een dwergplaneet. De wetenschappers hebben nu drie categorieën ingesteld: planeten, dwergplaneten en kleine hemellichamen. Het historische besluit betekent dat schoolboeken in de wereld aangepast moeten worden. Ons zonnestelsel telt namelijk nu nog maar acht officiële planeten, gaande van Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus en Uranus tot Neptunus. De kwestie-Pluto speelt al sinds de planeet in 1930 werd ontdekt. Het nieuwe hemellichaam werd aangemerkt als de negende planeet, hoewel sommigen het daarvoor eigenlijk te klein vonden. De internationale sterrenkundige gemeenschap gedoogde Pluto jarenlang als planeet, totdat enkele nieuwe objecten werden gevonden die ongeveer net zo groot of zelfs groter zijn.

China gaat honderduizend boeren, die door de droogte hun oogst verloren zagen gaan, naar de provincie Xinjiang sturen om daar met de zeer succesvolle katoenoogst te helpen. Gedurende twee maanden zullen de boeren uit Chongqing ruim 3.300 kilometer verder helpen met de katoenoogst. De Chinese overheid voorziet 26 treinen voor de katoenexodus. Xinjiang heeft zo’n 467.000 extra arbeidskrachten nodig om de zeer geslaagde oogst van dit jaar binnen te halen. Het is de Chinese overheid die de transportkosten zal vergoeden, terwijl de katoenboeren opdraaien voor de lokale kosten. Op die manier zullen de boeren van Chongqing ongeveer 250 euro verdienen voor twee maanden plukken. Een bedrag vergelijkbaar met wat ze zouden hebben verdiend als hun eigen oogst niet was verloren gegaan.

Het Belgische Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA) is er voor het eerst in geslaagd om het virus te isoleren dat verantwoordelijk is voor de blauwtongziekte in België, Nederland en Duitsland. De resultaten van het CODA werden intussen ook door het Franse referentielaboratorium (Agence Française pour la Sécurité Sanitaire des Aliments, AFSSA) bevestigd. De isolatie betekent een belangrijke stap voor een gedetailleerde studie van het virus. De gekweekte variant kan gebruikt worden in tests om virus te neutraliseren. Blauwtongziekte bij schapen is een virale ziekte waaraan alle herkauwers gevoelig zijn. De mens kan niet worden geïnfecteerd door het virus.

Meer Nieuws