managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Ook hoger opgeleide migranten hebben het moeilijk

Posted by managing21 on augustus 26th, 2006

We stappen in de eeuw van de hoogopgeleide migrant. Dat stelt de Nederlandse hoogleraar migratie Aslan Zorlu van de universiteit van Amsterdam. Hij stelt dat deze nieuwe migranten door Europa zullen trekken en werken waar hij het meest betaald wordt. Het wordt volgens Zorlu een hele breuk met de voorbije migrantengeneraties die als laaggeschoolde gastarbeiders werden aangetrokken, maar ook deze nieuwe groep migranten blijft met een aantal problemen geconfronteerd. 

“Door de ambitie als kenniseconomie aan de top te staan van de wereld, ontwikkelt Europa een enorme trekkracht richting kenniswerkers en hoogwaardige dienstverleners,” aldus de Nederlandse krant Trouw. Migratiespecialist Aslan Zorlu voorziet daarom dat binnen de Europese Unie de mobiliteit onder hogeropgeleiden flink zal toenemen. “Een ander scenario kan ik me niet voorstellen,” vertelde hij aan de krant. “Het wordt hier als in de Verenigde Staten.”

Maar Zorlu stelt dat zelfs die hoogopgeleide kennismigrant niet echt welkom is, vooral door de debatten over integratie, multiculturele samenleving, assimilatie en inburgering die in alle Europese landen tot hoopoplopende emoties leiden. Bovendien stuit ook deze groep migranten volgens de hoogleraar op tal van onzichtbare belemmeringen, zoals het gebrek aan huisvesting, onaanvaarde diploma’s en allerlei certificaten die vereist zijn. “De sterkste migranten gaan daarom naar landen met een beter sociaal klimaat,” meent Zorlu.

Zo gaan Indische en Pakistaanse informatici volgens Zorlu liever naar de Verenigde Staten of Canada. Hij voegt er aan toe dat Europa er bovendien moet voor opletten zijn eigen specialisten niet kwijt te raken. In West-Europa is er volgens Zorlu daarnaast ook een groot verlies aan talent en kennis, met Poolse universitairen die in textielfabrieken of bouwwerven als arbeider aan de slag gaan. Tevens vinden opgeleide immigranten van de tweede of derde generatie, geschoold en opgegroeid in West-Europa, omwille van een imagoprobleem heel moeilijk werk en moeten ze, zoals Zorlu zelf heeft moeten ervaren, helemaal onder de ladder beginnen.

“Om de dalende beroepsbevolking in Europa op te vangen zou de migratie moeten verdrievoudigen,” aldus Trouw. “Maar de Europese landen zijn nauwelijks in staat om een dergelijke toevloed in hun samenlevingen in te passen.” Ook tienduizenden pendelende arbeidsmigranten zouden geen oplossing vormen, want uiteindelijk zullen ze zich volgens analisten toch in hun werkland vestigen.