managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Relativering baanbrekend Amerikaans stamcelonderzoek

Posted by managing21 on augustus 26th, 2006

Het stamcelonderzoek van het Amerikaanse Advanced Cell Technology (ACT) is niet zo baanbrekend als de onderzoekers zelf hadden gemeld. Dat stelt het Britse wetenschappelijk magazine Nature. Nog steeds worden embryo’s door het stamcelonderzoek beschadigd, maar wel wordt toegegeven dat ACT belangrijke vorderingen heeft geboekt. 

Advanced Cell Technology had eerder deze week dat de wetenschappers stamcellen zouden hebben verkregen uit embryo’s zonder die te vernietigen. Dat zouden zij hebben gedaan door slechts een cel uit een embryo te halen en die te laten uitgroeien tot een stamcel. Normaal wordt een grote hoeveelheid cellen verwijderd en sterft het embryo.

Deze techniek zou de grote kritiek van de conservatief religieuze hoek tot zwijgen kunnen brengen. In die rangen is er immers zwaar verzet tegen stamcelonderzoek, want volgens hen zou dat kunnen leiden tot de vernietiging van menselijk leven. Vooral in de Verenigde Staten is het voor wetenschappers daardoor moeilijk om nog geld te krijgen voor onderzoek.

Nature kwam nu tot de vaststelling dat de gebruikte embryo’s in het ACT-onderzoek toch niet intact zijn gebleven en dat het baanbrekende effect van het onderzoekswerk gerelativeerd moet worden. Maar er wordt aan toegevoegd dat het onderzoek wel degelijk een belangrijke stap is op weg naar de creatie van menselijke stamcellen zonder daarvoor embryo’s te hoeven doden.