managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Mobiele sector wil groene apparaten

Posted by managing21 on september 23rd, 2006

Een aantal belangrijke mobiele operatoren hebben een overeenkomst gesloten om te onderzoeken hoe het gebruik van schadelijke stoffen bij de productie van mobiele telefoons kunnen beperkt worden. Ook wil de alliance het gebruik van schadelijke en milieu-onvriendelijke materialen stopzetten. 

Het initiatief is afkomstig van onder meer Nokia, Motorola, Panasonic, France Telecom, Intel en Vodafone. Ze willen niet alleen het gebruik en vrijkomen van schadelijke producten tegengaan, maar het ook aantrekkelijker maken om oude mobiele telefoons te recycleren. Tevens willen de bedrijven ook zorgen voor een betere informatieverstrekking, zodat de klant zich bewuster zou worden van zijn leefomgeving.

Greenpeace publiceerde eerder een rapport waaruit bleek dat vooral het Amerikaanse Motorola en de Chinese computerfabrikant Lenovo te weinig rekening houden met het milieu. Beide producenten zouden zich volgens de milieuorganisatie onvoldoende inspannen om producten terug te nemen en te recyclen. Greenpeace was wel tevreden over de milieuprestaties van Nokia en Dell.