managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Europa bedreigt innovatie nieuwe media

Posted by managing21 on september 24th, 2006

De Europese Unie vormt een bedreiging voor de innovatie in de mediasector. Dat zegt de Britse telecom-beheerder Ofcom. Er wordt op gewezen dat Europa de televisie-normen ook wil toepassen op het internet, maar daardoor innoverende bedrijven zou aanzetten om zich buiten Europa te gaan vestigen. 

“Volgens de huidige normen vallen onder de gecontroleerde activiteiten elke distributie van bewegende beelden, met of zonder geluid,” aldus het magazine The Register. “De regelgeving zou dan ook kunnen toegepast worden op allerlei nieuwe ontwikkelingen, zoals video-blogs en online computer games.”

De televisiesector wordt zwaar gereglementeerd en de kosten die daaraan verbonden zijn, liggen volgens The Register heel hoog en moeten door de distributeur gedragen worden. “Indien diezelfde regels ook worden opgelegd aan nieuwe mediaprojecten, dreigen die geremd te worden in hun ontwikkeling of zullen ze zich verplicht voelen zich buiten de Europese Unie te vestigen,” aldus Ofcom.

Ofcom stelt daarbij voor om online een verschil te maken tussen lineaire en niet-linearie video. In het eerste geval betreft het streaming content van onder meer televisiestations, terwijl het tweede zou slaan om een programmering waar de consument specifiek om vraagt, zoals video-on-demand of weblogs. De regelgeving van deze laatste zou volgens Ofcom tot een minimum beperkt moeten worden.