managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Wendeling Wiedeking hekelt managementmoraal

Posted by managing21 on september 25th, 2006

“Het gaat niet op dat bedrijven nog langer recordwinsten aankondigen en tegelijkertijd duizenden arbeidsplaatsen schrappen.” Die uitspraak komt niet uit vakbondskringen, maar wel uit de mond van Wendeling Wiedeking, topman van autoconstructeur Porsche. Hij ziet in die ongelijkheid zelfs een reden voor het verkiezingssucces van extreem rechts.

Met zijn uitspraak speelt Wiedeking in op de kritiek die het Duitse concern Siemens te verwerken kreeg voor de verhoging van de boni voor zijn topmanagers met dertig procent. De Porsche-topman is van oordeel dat het management van de bedrijven meer aan geloofwaardigheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten werken.

“Het is niet vol te houden dat bedrijven recordwinsten maken en tegelijkertijd duizenden banen schrappen,” vertelde Wiedeking aan het Duitse magazine Der Spiegel. “Hogere winstcijfers kunnen niet het enige doel van een onderneming zijn. Het moet tot nadenken stemmen wanneer bedrijfsleiders en politici geen vertrouwen meer wekken. Dat kan er toe leiden dat heel de maatschappij op losse schroeven komt te staan.”

Wiedeking verwees daarbij naar de extreem rechtse overwinning bij de verkiezing in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern en naar Berlijn, waar de twee grote volkspartijen samen amper vijftig procent van de stemmen gehaald hebben. “Ik zie in deze ontwikkeling als een waarschuwing voor de maatschappij,” merkte de Porsche-topman nog op.

Ook Reinhard Marx, de katholieke bisschop van Trier, uitte kritiek op de moraal van het bedrijfsmanagement. “Wanneer de verantwoordelijkheid van de economie niet langer het algemeen belang voor ogen heeft, maar alleen het rendement van het kapitaal, wordt het systeem onaanvaardbaar,” voerde hij aan. Bisschop Wolfgang Huber, voorzitter van de Duitse Evangelische Kerk, sprak zich in gelijkaardige bewoordingen uit.