managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Multimedia is vooral een mentaliteitswijziging

Posted by managing21 on september 25th, 2006

De omschakeling van kranten naar het multimedia-tijdperk is niet alleen een kwestie van technologie, maar vooral van mentaliteitswijziging. Dat is de conclusie van een evaluatie van het Britse magazine DotJournalism over de geïntegreerde multimedia-redactie van De Volkskrant, die vorig jaar zich heeft gereorganiseerd met het oog op de krantenmarkt van de toekomst.

“Ik beschouw onszelf liefst als een online krant die één keer per dag een gedrukte editie uitbrengt,” vertelde Volkskrant-uitgever Pieter Kok aan DotJournalism. “De multimedia-benadering is eigenlijk vrij simpel. Indien de klant zijn benadering van het nieuwe wijzigt, veranderen wij ook.”

“Op het einde van de dag weten een vijftienjarige en een vijftigjarige evenveel over het nieuws,” aldus nog Kok. “De vijftigjarige vindt zijn nieuws in de kranten, terwijl de vijftienjarige dat op allerlei plekken zoekt, zoals instant messaging, mobiele telefonie, het internet en de televisie. Het is niet belangrijk hoe ze dat nieuws vinden, maar wel dat ze het van een betrouwbare bron krijgen.”

De Volkskrant heeft een oplage van 300.000 exemplaren en een standaard internetkrant met podcasts, maar ook een aantal andere nieuwsproducten. Zo is er onder meer een RSS-feed die ook nieuws van andere nieuwsbronnen vermeldt, een PDF-krantenversie in de namiddag, een E-paper, video- en tekstberichten in het messenger-gedeelte en web-televisie met eigen en aangekochte programma’s.

Verder is De Volkskrant ook eigenaar van een radiostation en begint binnenkort ook met Go TV, een video-nieuwsdienst in Amsterdamse taxi’s. In samenwerking met Volvo wordt er ook gewerkt aan een mobiele audio- en videostudio. “We willen wereldwijd een voorloper zijn op het gebied van deze nieuwe technologieën,” aldus de uitgever.

“Door de nieuwe software kunnen we sneller en beter zijn op het gebied van internet, waar we de belangrijkste nieuwsbron willen worden,” stelt Kok nog. Volgens hem hebben deze investeringen in technologie ertoe geleid dat de website nu één miljoen unieke bezoekers en 25 miljoen pageviews per maand krijgt.

Om de convergentie te optimaliseren, heeft De Volksrkant zijn redactionele leiding en marketing bij elkaar geplaats, omgeven door journalisten die een aantal specifieke deelredacties. Daarbij worden de sleutelfuncties naast elkaar te zetten, zodat de samenwerking wordt vergemakkelijkt. Om die reden worden ook redacteurs en marketeers bij elkaar geplaatst.

Toch zegt Kok nog maar veertig procent van de convergentie gerealiseerd te hebben. Dat kan volgens hem verbeterd worden door de geplande verhuis naar een aangepast locatie. “Dat is niet alleen een technologische en logistieke noodzaak,” benadrukt hij. “Die verhuis moet ook een mentale wijziging kunnen bewerkstelligen, dankzij een nieuwe werkstructuur die met de nieuwe locatie gepaard gaat.”

Adjunct-hoofdredacteur Arie Elshout verduidelijkte dat met te stellen dat journalisten een primeur nog altijd op de frontpagina willen zien verschijnen. “We moeten het gedachtenpatroon van de journalisten nog veranderen en hen aan te zetten hun verhaal te reserveren voor de website,” voerde hij aan. “Journalisten zijn conservatief en veranderen hun gewoontes niet graag.”

Ook wees hij erop dat de gedrukte krant elke dag geëvalueerd wordt, maar dat dit niet geldt voor de podcasts en andere toepassingen. “Daarin zijn we immers geen experts,” gaf hij toe. “Daarvoor hebben we mensen van radio en televisie nodig. Op dit ogenblik is er geen echte structuur en is er alleen het initiatief van de journalisten zelf. Dat is niet professioneel, maar wel pionierswerk.”

Elshout gaf ook toe dat de redactie meer voor eigen filmmateriaal zou moeten zorgen, maar daarbij wordt bij De Volkskrant opmerkelijk genoeg niet gedacht aan multi-tasking, waarbij de journalist tegelijkertijd videoverslagen zou maken en teksten zou schrijven over dezelfde verhalen. Elke discipline vereist volgens hem immers een specifieke kennis.