managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

KMO mag goed bestuur niet vergeten

Posted by managing21 on september 27th, 2006

Niet alleen grote multinationals en nationale marktleiders voelen zich verplicht om corporate governance uitdrukkelijk naar voor te brengen, ook voor bedrijven uit de KMO-sector wordt goed bestuur steeds belangrijker. Dat is de conclusie van een studie van Avans Hogeschool en EIM Business & Policy Research.

De onderzoekers wijzen erop dat de KMO-sector steeds meer betrokken raakt bij het internationale handelsverkeer. “In het kielzog hiervan worden zwaardere eisen gesteld aan bestuur, organisatie en toezicht,” stelt het magazine Goed Bestuur. De onderzoekers bekeken hoe het concept van Small Business Governance vormt krijgt in de KMO-sector. Het sbm-model stelt de directeur-grootaandeelhouder centraal bij de processen van sturen en verantwoorden.

“Op basis van wederzijdse afhankelijkheid onderhoudt hij relaties met de verschillende stakeholders,” voeren ze aan. “Dit is echter complex, omdat hier vaak agentproblemen optreden als gevolg van belangentegenstellingen en informatie-asymmetrie. De praktijk schept een beeld van de directeur-grootaandeelhouder die zelf aan het roer wil staan en vooral verantwoording aan zichzelf verschuldigd is.”

Daarbij stellen ze dat hij in kleine bedrijven wordt bijgestaan door familieleden aan wie hij ook verantwoording aflegt. “De kmo-ondernemer gaat paternalistisch om met zijn personeel,” stellen ze daarbij. “Hoewel hij draagvlak en vertrouwen belangrijk vindt, heeft het personeel weinig zeggenschap. Van intern toezicht moet de kmo-ondernemer dan ook weinig hebben. Hoewel hij het belang van de sbg-strategie onderschrijft, werkt hij er pas actief aan wanneer het bedrijf met problemen geconfronteerd wordt.”