managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Europa wil autoveiligheid meer bekend maken

Posted by managing21 on oktober 2nd, 2006

De Europese Unie werkt samen met autoconstructeurs aan de promotie van technologieën die ongevallen kunnen vermijden. Het project eSafety Aware wil daarbij de bekendheid van intelligente veiligheidssystemen bevorderen en bestuurders aanzetten om meer gebruik te maken van technologieën die het risico op ongevallen kunnen minimaliseren.

“De bekendheid van dergelijke technieken moet verbeterd worden,” vertelde Europees commissaris voor media Viviane Reding aan het magazine The Register. “Daarom is dit nieuwe platform opgestart om de bewustwording van de consument te stimuleren.” Het project zal geleid worden door de Foundation of the International Automobile Federation (FIA).

Daarnaast wordt aan het initiatief meegewerkt door technologieproducenten, autoclubs, wegenbeheerders en de verzekeringswereld. De Europese Commissie neemt deel als een observeerder. Het initiatief kadert in het project van de Europese Commissie om nieuwe technologieën te ondersteunen die auto’s veiliger, zuiverder en efficiënter maken.

In eerste instantie zal eSafety Aware de Electronic Stability Control (ESC), een technologie die het ongevallenrisico met ongeveer twintig procent zou kunnen doen dalen, ondersteunen. Die campagne zal in april volgend jaar gelanceerd worden. Daarna zal ook gewerkt worden aan eCall, een systeem waarbij auto’s bij een ongeval automatisch alarm slaan.

“Intelligente autosystemen kunnen een belangrijke bijdrage leveren tot de verkeersveiligheid, het belangrijkste probleem van de transportsector,” benadrukte FIA-voorzitter Rosario Alessi. Jaarlijks sterven in Europa meer dan 41.000 mensen bij verkeersongevallen. De totale kost van ongevallen met dodelijke afloop wordt daarbij geschat op vijftig miljard euro per jaar.