managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Groei gsm-markt zal afkalven

Posted by managing21 on oktober 4th, 2006

De omzetgroei van mobiele elektronica zal op termijn beginnen af te zwakken en nog minder dan tien procent per jaar bedragen. Maar de huidige groei zal zich volgens analisten nog verder doorzetten tot de kaap van één miljard verkochte toestellen per jaar is overschreden.

Uit een studie van het onderzoeksbureau Informa blijkt dat dit jaar wereldwijd 943 miljoen toestellen zullen worden verkocht. Dat is 16 procent meer dan vorig jaar, toen 814,4 miljoen exemplaren aan de man werden gebracht. Volgens Informa zullen volgend jaar 1,03 miljard toestellen verkocht. Tussen 2002 en 2005 bedroeg de groei meer dan 20 procent per jaar.

Na 2007 zou de groei binnen de sector volgens Informa beginnen af te zwakken. “Nieuwe markten zullen nog een belangrijke groei kennen, maar dan wel vooral met basistoestellen die slechts kleine winstmarges opleveren,” stippen de onderzoekers aan. “De activiteiten van de mobiele operatoren op het gebied van breedband, vaste lijnen en televisie zal hen het nog moeilijker maken om zich op de juiste manier op deze inkrimpende markt te richten.”

Ook stipt Informa aan dat de operatoren het ook nog altijd moeilijk hebben om voldoende inkomsten te halen uit hun duurdere productaanbod. Bovendien zal de beperkte levensduur van de batterij volgens hen nog altijd een beperking blijven. Er wordt aan toegevoegd dat gsm-producenten steeds meer eigen nichemarkten zullen proberen te ontwikkelen, maar dat het in de sector wellicht ook tot consolidaties en fusies zal komen.

Verwacht wordt dat in 2011 ook de verkoop van de goedkopere toestellen zal afnemen. Vorig jaar vertegenwoordigden zij nog 28,3 procent van de markt, maar dat aandeel zou tegen 2011 terugvallen tot 10,3 procent. Gesofistikeerde toestellen zullen volgens Informa op dat ogenblik een marktaandeel hebben van 55,3 procent.