managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Microsoft stapt in VDAB-project anderstaligen

Posted by managing21 on oktober 4th, 2006

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) is gestart met een project om anderstalige migranten te leren omgaan met computers en moderne communicatiemiddelen. Dat moet de deelnemers in staat stellen om hun inburgering te bevorderen en op termijn ook hun kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Het pilootproject loopt op dit ogenblik in Antwerpen.

VDABsamenstrekwerk1x.jpg

“Microsoft ziet zich als informaticabedrijf verplicht om mee te helpen aan het dichten van de digitale kloof,” stelde Didier Ongena, verantwoordelijke publieke sector bij Microsoft Belux. “Daarom werd het project Microsoft Unlimited Potential (UP) opgestart. Dat stelt aan initiatiefnemers software ter beschikking voor hun acties om die digitale kloof te verkleinen.” Eerder werden al andere projecten ondersteund, maar het bedrijf heeft in dat kader nu ook een budget van 400.000 dollar ter beschikking gesteld van de VDAB.

Het gaat daarbij om softwarepakketten ter waarde van 350.000 dollar en een financiële ondersteuning van 50.000 dollar. Daarmee wordt het loon van de instructeur betaald. Ongena verheelde ook niet dat dit project ook in het belang is van Microsoft. “Binnen ons bedrijf en bij onze partners zijn er op dit ogenblik tussen de vijfhonderd en duizend oningevulde vacatures,” merkte hij in dat verband op.

“Om toegelaten te worden tot een vakopleiding moeten werkzoekenden steeds vaker een computertest afleggen,” benadrukte Carl Callewaert, bij de VDAB verantwoordelijk voor het ontwikkelen van nieuwe didactische methoden. “Door de bestaande informatica-opleidingen aan te passen voor anderstaligen, bieden we hen op dat vlak grotere slaagkansen.” Een groot aantal migranten heeft immers geen voldoende kennis van computers en het internet.VDABsamenstrekwerk2x.jpg 

“Daarom leren we hen in eerste instantie omgaan met de apparatuur en worden ze daarop ook wegwijs gemaakt in een aantal computer- en internetprogramma’s,” vertelde instructrice Lana Morozova. Zij is een ervaringsdeskundige, want de Russische kwam drie jaar geleden zelf als anderstalige in België aan. Vandaag doceert zij in haar internationale klas in het Nederlands. “Door die ervaringen begrijp ik wellicht beter met welke problemen de cursisten worstelen,” voegde ze daar aan toe.

Tot op dit ogenblik volgden al 49 cursisten bij haar een basisopleiding. Op twee jaar tijd hoopt de VDAB op deze manier ruim 450 mensen te kunnen bereiken. Na deze opleiding kunnen ze bij de VDAB of elders verdere cursussen in informatica of andere vakgebieden volgen. Na Antwerpen, zal het project ook worden opgestart in Gent.

Het pakket omvat trouwens meer dan de opleiding. “Zo wordt er gewerkt met Nederlandstalige toepassingen, maar kan desgewenst overgeschakeld worden naar een mirrorsite in de moedertaal wanneer er meer ingewikkelde problemen moeten opgelost worden,” stipt Martine Claesen, VDAB-coördinator Nederlands voor anderstaligen. Daarnaast wordt er ook een community uitgebouwd, waar de cursisten ervaringen kunnen uitwisselen.

De VDAB wil voor het project in de toekomst ook nieuwe partners zoeken, zodat op termijn nog meer kandidaten kunnen bereikt worden. Ook het programma zelf wordt nog uitgebreid en afgestemd op de specifieke noden van de cursisten. Meer informatie over het project kan verkregen worden op de websites www.vdab.be en www.microsoft.be.