managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Wapenindustrie blijft wet omzeilen

Posted by managing21 on oktober 8th, 2006

De globalisering heeft gevoelige gevolgen op de beperkingen van de wapenexport. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Arms without Borders’ van Amnesty International, Oxfam en het International Action Network on Small Arms. Door een aantal lacunes in die regelgeving kan de wapenindustrie toch exporteren aan landen die een embargo hebben opgelopen.

Bedrijven kunnen volgens het rapport de wetgeving op de wapenhandel omzeilen door wapens niet rechtstreeks, maar in onderdelen te verkopen. In andere landen worden de onderdelen in elkaar gezet en als wapen doorverkocht. “Soms zijn er wel tien landen betrokken bij de wapenproductie en daardoor is er geen controle op de bestemming van de wapens,” aldus het rapport. “Wapens kunnen daardoor in verkeerde handen terechtkomen.”

Daarbij wordt onder meer verwezen naar China, dat helikopters heeft verkocht aan Soedan. Europese en Amerikaanse bedrijven hebben daarvoor onderdelen geleverd, terwijl nochtans zowel de Eurpese Unie en de Verenigde Naties een embargo hebben lopen tegen het Afrikaanse land. Er wordt in het rapport gepleit voor een internationaal wapenhandelsverdrag, waardoor wapenonderdelen niet meer naar conflictregio’s of dictatoriale regimes worden geëxporteerd.