managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Jongeren vormen echte Google-generatie

Posted by managing21 on oktober 10th, 2006

Jongeren zijn afhankelijk van technologie. Ze mogen dan ook terecht de Google-generatie genoemd worden. Dat is één van de conclusies van het onderzoek TechTribe 2006. Er wordt echter aan toegevoegd dat de groep van 16 tot 25 jaar helemaal niet zo egoïstisch, introspectief en zelfgeobsedeerd is als wordt verondersteld. 

Jongeren kunnen volgens de onderzoekers terecht de Google-generatie worden genoemd. “Ze zijn afhankelijk van technologie,” benadrukken ze. “Jongeren zouden liever hun televisie kwijtraken dan hun computer. Ze vinden het internet belangrijk om relaties te onderhouden en zijn van oordeel dat technologie hun leven verbetert.”

De vanzelfsprekende relatie met nieuwe technologie en vooral internet heeft volgens de onderzoekers geleid tot een veel grotere mate van zelfexpressie, creativiteit en onafhankelijkheid. “Dit verklaart ook gedeeltelijk waarom de aantrekkingskracht van merken als Nike vervangen wordt door technologiemerken als Google,” stellen ze.

Maar ondanks die gemeenschappelijke kenmerken, vormen de jongeren helemaal geen homogene groep. “Er zijn grote verschillen tussen niet-studenten en studenten,” wordt er opgemerkt. “Deze laatste groep bestaat vooral uit early adopters.” Maar ook het beeld van de egoïstische en introverte jongeren klopt volgens de onderzoekers niet. “Jongeren geven juist hartstochtelijk om de hen omringende wereld en vinden dat reizen heel belangrijk is om die wereld te begrijpen.”

De onderzoekers voegen er aan toe dat jongeren wensen dat hun werk anderen voordeel oplevert. “Bovendien geven ze aan goede doelen, zijn geïnteresseerd in politiek en bezorgd over milieukwesties,” voeren ze aan.