managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Ontwikkelingen KMO-sector onvoldoende beschermd

Posted by managing21 on oktober 10th, 2006

De Europese KMO-sector beschermt zijn nieuwe projecten onvoldoende tegen kopies van de concurrentie. Dat blijkt uit een onderzoek van KPMG en Microsoft. Deze conclusie is volgens de onderzoekers bijzonder zorgwekkend, zeker nu China zich steeds meer als een belangrijke partner begint op te werpen voor het Europese bedrijfsleven en niet erg begaan is met de eigendomsrechten van anderen. 

“Hoewel een ruime meerderheid van de bedrijven zich intensief met onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten bezig houdt, worden die nauwelijks beschermd door middel van patenten en handelsmerken,” aldus de onderzoekers. Bijna zeventig procent van de ondernemingen zegt dat het patent een zeer belangrijk middel is voor het beschermen van nieuwe ideeën, maar toch vraagt niet meer dan veertig procent ook daadwerkelijk een dergelijke bescherming aan.

De onderzoekers wijzen erop dat innovatie de basis vormt voor succesvol ondernemerschap en zeggen dan ook bezorgd te zijn om de geringe aandacht voor bescherming. “Deze bedrijven kunnen het zich niet veroorloven om het concurrentievoordeel dat zij door middel van onderzoek en ontwikkeling realiseren, in de waagschaal te leggen,” aldus het rapport.

Vooral nu China zich steeds meer als handelspartner opwerpt voor Europese ondernemingen, zou er volgens de onderzoekers voor een grotere bescherming moeten gezorgd worden. In die opkomende markten heerst er immers weinig respect voor ontwikkelingen van anderen. “Bedrijven zonder waterdichte bescherming van hun eigendommen lopen dan ook een groter risico blootgesteld te worden aan concurrentie van deze landen dan zij ooit in het thuisland gewend waren,” menen de onderzoekers.