managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Slechte communicatie leidt tot mislukkingen

Posted by managing21 on oktober 13th, 2006

Vele zakelijke projecten mislukken omdat cruciale problemen nooit besproken worden. Dat blijkt uit een onderzoek van VitalSmarts en The Concours Group. Volgens de onderzoekers zou meer dan tachtig procent van alle projecten daardoor mislukken. Ze voeren aan dat door een gebrek aan communicatie overschrijdingen van budgetten en deadlines ontstaan. Ook zou de vereiste kwaliteit in het gedrang komen.

Amper één op de vijf projectleiders durft volgens de onderzoekers problemen daadwerkelijk in kaart te brengen. “Als het al gebeurt, blijken leidinggevenden de argumenten af te zwakken of te aanvallend over te brengen, zodat een goede oplossing uitblijft,” voeren ze aan. Wanneer problemen wel bespreekbaar gemaakt worden, zou het aantal mislukkingen volgens hen met vijftig tot zeventig procent afnemen.

Er blijken volgens de onderzoekers vooral problemen zijn met de planning. “Vaak is de gestelde deadline onrealistisch en worden onvoldoende middelen ter beschikking gesteld om dat doel te bereiken,” voeren ze aan. “Bovendien is er ook de invloed managers met onvoldoende leiding. Ze hebben onvoldoende tijd en energie om een project daadwerkelijk te realiseren.”

Dit laatste leidt ervolgens de onderzoekers ook toe dat medewerkers zich evenmin voldoende inspannen, zonder dat ze daarvoor op de vingers worden getikt. Iedereen hoopt dat iemand anders de problemen zal aankaarten.