managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Wereld bedreigd door spam-tsunami

Posted by managing21 on oktober 17th, 2006

Indien het Amerikaanse bedrijf e360 zijn zin krijgt, dreigt de wereld overspoeld te worden met een vloedgolf aan spam-berichten. Die waarschuwing komt van de Britse organisatie Spamhouse.org, dat door een rechter uit Illinois wordt gedwongen om de blokkering van de e360-berichten op te heffen.

Spamhouse heeft e360 opgenomen in zijn lijst met verzenders van massa’s ongewenste berichten en blokkeert de berichten die het bedrijf stuurt. De Britse organisatie werd door e360 voor de Amerikaanse rechter gedaagd en die besliste dat Spamhouse aan e360 een schadevergoeding van 11,7 miljoen dollar moet betalen. Ook moet Spamhouse stoppen met het tegenhouden van de e-mails die e360 verstuurt en bewijzen van de spamacties van het Amerikaanse bedrijf van zijn website halen.

Spamhouse heeft al gezegd de uitspraak naast zich te zullen neerleggen. “Een Amerikaanse rechter heeft geen zeggenschap over een organisatie die buiten de Verenigde Staten is gevestigd,” luidt het. Spamhouse-topman Richard Cox voert tevens aan dat het vonnis van de Amerikaanse rechter ertoe zou leiden dat wereldwijd mailservers zullen worden overspoeld. Hij voert aan dat meer dan negentig procent van alle e-mail uit spam bestaat en vreest dat de servers die toevloed van verkeer niet zouden aankunnen.