managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Merken zijn als genen

Posted by managing21 on oktober 17th, 2006

Als de economie beschouwd wordt als een levend organisme, kunnen bedrijven bestempeld worden als genen. Dat wordt gesteld in het magazine Campaign. Daarbij wordt gesteld dat een creatief marketingproces bijzonder veel gelijkt op de de natuur. Bovendien laat deze benadering van de economie volgens Campaign duidelijk worden hoe merken opereren.

Daarbij vertrekt Campaign van onderdelen van de menselijke cultuur, zoals ideeën, begrippen, melodieën en mode, die samen vernoemd worden onder het begrip memens. “Zoals genen zorgen voor de eigen voortplanting via overdracht naar een nieuw individu, doen memens dat door over te springen van het ene stel hersens naar het andere,” aldus Campaign.

Het magazine stelt dat mensen horen of lezen over een idee en dat vervolgens doorgeven door eigen verhalen of artikelen. Campaign stelt daarbij dat die verspreiding van merkcommunicatie nog nooit zo snel is gegaan als op dit ogenblik. “Het gebeurt zelfs vlugger dan bij levende organismen,” wordt er opgemerkt.

Gesteld wordt dat memens, net zoals genen, gemanipuleerd kunnen worden. “De memens die verwerkt worden tot een eigen idee zijn het meest succesvol,” wordt er nog opgemerkt. “Hierbij speelt de emotie een grote rol. Merken die de meeste indruk maken zorgen voor een emotionele connectie die uit de eigen geest lijkt voort te komen.”