managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Europarlement in greep bedrijfslobby

Posted by managing21 on oktober 17th, 2006

Het bedrijfsleven heeft een grote invloed op het Europees Parlement en de bedrijvenlobby is veel te ondoorzichtig. Dat is de conclusie van een rapport van de organisatie Corporate Europe Observatory (CEO). Parlementsleden zeggen echter heel goed in staat te kunnen zijn de bedoelingen van die lobby’s te kunnen achterhalen.

Volgens het rapport over proberen bedrijven op verschillende manieren om via Europarlementariërs de Europese wet- en regelgeving te beïnvloeden. “Inmenging in de vele informele clubjes die bestaan onder Europarlementsleden, is een veelvoorkomende maar ondoorzichtige manier,” aldus het rapport. Bedrijven zouden bovendien jaarlijks tot 25.000 euro om lid te kunnen worden van een MEP-industrieforum, terwijl ze ook allerlei lunchsamenkomsten sponsoren.

Geopperd wordt dat de Europese parlementsleden het zo druk hebben dat ze vaak aan een goed argument genoeg hebben om een beslissing te nemen. Daarom zouden bedrijven zo vroeg mogelijk in het beslissingsproces cruciale parlementsleden proberen te benaderen. Bovendien is het volgens het rapport veel te onduidelijk wie er achter de sponsoring van bepaalde activiteiten zit en waar de informatie van de parlementsleden vandaan komt.

Het rapport vindt het zorgwekkend dat de parlementsleden voor achtergrondinformatie naar een bedrijfslobby stappen. De organisatie pleit ervoor dat het Europese Parlement investeert in onafhankelijke interne kenniscentra binnenshuis. Ook pleit de organisatie voor een verplichte registratie van groepen waarin twee of meer europarlementariërs en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven samen in zetelen.