managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Nieuwe puriteinen rukken op

Posted by managing21 on juni 12th, 2006

Een niet te verwaarlozen gedeelte van de Europese burgers verzet zich tegen een overmatige consumptie. Dat blijkt uit een Europees onderzoek van de Future Foundation. Deze ‘nieuwe puriteinen’ zijn onder meer tegen snoep op school, chocolade in ziekenhuizen, grote auto’s en vliegtuigreizen.

De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat steeds meer Europeanen tot de ‘nieuwe purteinen’ gerekend mogen worden. Op dit ogenblik vertegenwoordigen zij volgens de Future Foundation al 39 procent van de Europese consumenten. Italië is daarbij lijstaanvoerder (52 procent), gevolgd door Engeland en Nederland (37 procent). De minste nieuwe puriteinen zijn terug te vinden in Finland (27 procent) en Noorwegen (23 procent).

De Future Foundation stelt dat steeds meer consumenten zich verzetten tegen zogenaamde sociale zonden, die nochtans tot voor kort als een individuele kwestie werden bestempeld. “De nieuwe puriteinen zien het bovendien als hun recht en plicht een hard standpunt in te nemen over kwesties die geen directe impact hebben op hun eigen leven,” aldus de onderzoekers.

Zo vindt 42 procent van kinderloze gezinnen dat op school alle snoep verboden zou moeten worden. Daarnaast vindt 36 procent van de Europeanen dat hun regering een campagne zou moeten starten om mensen te ontraden thuis op hun eentje te drinken. Eén op drie is voorstander van een suv-verbod in de steden. Bijna 30 procent is van oordeel dat de maximumsnelheid op autostrades moet verlaagd worden.

Daarnaast stelt de Future Foundation dat meer dan de helft van de Europese bevolking (53 procent) seriecampagnevoerders wordt. “In heel Europa is 44 procent van de bevolking het over de meeste kwesties met de nieuwe puriteinen oneens, maar dezelfde mensen steunen hen vaak met specifieke campagnes,” aldus nog de onderzoekers.