managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Flipbooks een ondergewaardeerd medium

Posted by managing21 on juni 14th, 2006

 

In het Antwerpse Fotomuseum loopt tot 10 september een opmerkelijke tentoonstelling over flipbooks, een erg bekend, maar volgens de curatoren toch weinig gewaardeerd medium. Ze stellen dat de flipbooks in de loop van de geschiedenis tot tal van boeiend artistieke interpretaties heeft geleid. Daarvan zijn in het Fotomuseum enkele schitterende voorbeelden te zien.

FlipshowbookTim_Ulrich_2.jpg

Een flipbook is een boek dat kortstondig in een bioscoop verandert met een reeks beelden die bij het bekijken een vertelling vertonen. “Het is wereldwijd de eerste uitgebreide tentoonstelling over het fenomeen,” benadrukken de curatoren. “Daarbij wordt het thematische en het contextuele samenspel van kunst, animatiefilm en film uit de twintigste eeuw in kaart gebracht.”

Opgemerkt wordt dat het flipbook een erg bekend, maar toch weinig gewaardeerd medium is. “Het flipboek is tegelijkertijd een boek en een minibioscoop in pocketformaat, een reeks beelden en een verhaal. Sinds de Engelse drukker John Barnes Linnett er in 1868 een octrooi op nam, heeft het al tot tal van artistieke interpretaties geleid en biedt het fascinerende inzichten in de manier waarop bewegende beelden tot stand komen.”

De tentoonstelling omvat zowel historische als hedendaagse flipbooks, experimentele films en kunstenaarsboeken, die hun effect halen uit de aaneenschakeling van afzonderlijke beelden. “Tal van kunstenaars hebben de formele richtlijnen van het medium opgevist, als uitdaging bekeken en opnieuw geïnterpreteerd,” luidt het.

In het Antwerpse Fotomuseum zijn flipbooks van meer dan 170 kunstenaars en filmmakers samen. Het gaat daarbij om monografische retrospectieven, studies van specifieke beeldvormen, thematische verwijzingen naar de geschiedenis van de erotische animatiefilm en hedendaagse artistieke uitdrukkingen.

Het merendeel van de flipbooks kunnen ook daadwerkelijk door de bezoekers van de tentoonstelling aangeraakt en doorbladerd worden. Daarnaast werden ook alternatieve methodes ontwikkeld om zeldzame of historische stukken tentoon te stellen.