managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

India wil buitenlandse universiteiten aantrekken

Posted by managing21 on oktober 9th, 2006

De Indische overheid denkt eraan om zijn onderwijssysteem te hervormen, zodat ook buitenlandse universiteiten zich in het land zouden kunnen vestigen. Op die manier hoopt men de studiekosten te kunnen beperken en meer jongeren aan te zetten voortgezet onderwijs te volgen. Maar het strikte onderwijsregime van het land lijkt daarbij een zware hindernis te vormen.

Op dit ogenblik studeren ongeveer 150.000 Indische studenten aan vooral Amerikaanse, Britse en Australische universiteiten. Daar komen er elk jaar nog eens 100.000 bij. Dat kost elk jaar gemiddeld vier miljard dollar aan onderwijs- en woonkosten. “Indien de grote universiteiten van de wereld gemakkelijker toegang konden krijgen tot de India om er campussen op te zetten en onderwijs uit te voeren, zou het absolute toponderwijs ter beschikking kunnen gesteld worden aan een groter gedeelte van de Indische bevolking,” stipt het magazine Business Week aan.

India telt op dit ogenblik minder universitair geschoolden dan China, terwijl er nood is aan opgeleide managers om de economische toekomst van het land te dragen. Daarom wil de Indische regering zijn strikt gereguleerd onderwijssysteem open zetten voor buitenlandse investeringen. “De Indische minister van handel Gopal Krisha Pillai meent dat de Indische concurrentiekracht afgeremd wordt omdat Indische families teveel moeten betalen om hun kinderen in het buitenland te laten studeren,” aldus het magazine.

Maar Business Week voegt er aan toe dat dit niet zo eenvoudig is. Het Indische ministerie van human resources is geen grote voorstander van het idee. “Daar wil men die strikte controle van de overheid over het onderwijs behouden,” voert het magazine aan. “Bovendien zijn er ook de controversiële quota die een aantal plaatsen op universiteiten voorbehouden aan minderbedeelde kastes. Men vraagt zich af of dit systeem ook voor buitenlandse universiteiten zou gelden.”

Het Indian Institute of Technology geniet weliswaar een goede faam, maar dat is volgens Business Week een uitzondering en er is grote concurrentie om een plaatsje te winnen in die opleidingen. “India heeft betere scholen nodig om de noden van de Indische jonge bevolking te lenigen.” Ongeveer zestig procent van de Indische bevolking is jonger dan 25 jaar, maar slechts 25 procent van de afgestudeerde ingenieurs en 15 procent van de financiële specialisten heeft de vaardigheden om voor een multinational te werken.

Zelfs Indische bedrijven zijn begonnen met het aanwerven van buitenlandse krachten voor strategische posities. India heeft volgens analisten de mogelijkheid om tegen 2010 ongeveer de helft van de outsourcingmarkt, die dan een waarde zal hebben van 110 miljard dollar, in handen te krijgen. Maar dan moet het land wel een arbeidsbevolking hebben die dat werk ook aankan.

Op dit ogenblik schrijft amper 11 procent van de jongeren (10,5 miljoen) zich in voor het universiteitsonderwijs. In China bedraagt dat 13 procent; in de Filippijnen 31 procent, in Maleisië 27 procent en in Thailand 19 procent. Het budget voor hoger onderwijs bedraagt twee miljard dollar per jaar. Dat is 0,37 procent van het bruto binnenlandse product, veel lager dan in andere landen uit de regio.

Een aantal buitenlandse scholen hebben al onderzoekscentra opgezet en onderzoeken de mogelijkheden om verder te investeren.