managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Europees onderzoek presteert beter dan verwacht

Posted by managing21 on oktober 10th, 2006

Algemeen wordt aangenomen dat de Verenigde Staten sterker staat dan Europa op het gebied van de commercialisatie van openbaar onderzoek. Maar uit een rapport van het Nederlandse onderzoeksbureau Unu-Merit blijkt dat Europa beter presteert dan wordt verondersteld en de Verenigde Staten op diverse vlakken duidelijk achter zich weet te houden. 

“Aan het aantal patenten, start-ups en inkomsten van licenties aan Europese universiteiten zou men kunnen veronderstellen dat Europese academici minder ondernemingsgericht zijn dan hun Amerikaanse collega’s,” aldus het European Centre for Digital Communication (ECDC). “Er lijkt immers minder technologie door de stromen van de Europese universiteitswereld naar het bedrijfsleven.”

Maar het ECDC wijst er daarbij op dat er tot nu toe op dat vlak geen echte Europese cijfers bekend waren. “Maar uit een recent onderzoek van Unu-Merit blijkt dat Europa het beter doet dan algemeen wordt verondersteld,” aldus de organisatie. “Europa doet het op het vlak van patenten en start-ups zelfs beter dan de Verenigde Staten en komt ook op het vlak van de andere indicator dicht in de buurt komt van de Amerikaanse onderzoekswereld.”

Europese onderzoeksinstellingen lzorgden volgens de onderzoekers voor twintig procent meer patenten en veertig procent meer start-ups. Op het gebied van inkomsten uit licenties zouden Europese universiteiten slechts tien procent moeten onderdoen dan hun Amerikaanse collega’s.